Gegevensbescherming

Je persoonlijke gebruikers-ID:
[borlabs-cookie type="uid"/]
Instellingen voor gegevensbescherming wijzigen:
[borlabs-cookie type="btn-cookie-preference" title="Cookie-instellingen wijzigen"/]
[borlabs-cookie id="google-analytics" type="btn-switch-consent"/]

Privacybeleid en toestemmingen

Inhoudsopgave
1. objectieve en verantwoordelijke instantie
2. basisinformatie over gegevensverwerking
3. verwerking van persoonlijke gegevens
4. verzamelen van toegangsgegevens
5. cookies & bereikmeting
6. google analytics
7. google re/marketingdiensten
8. integratie van diensten en inhoud van derden
9 Gebruikersrechten en annulering
10. wijzigingen in het privacybeleid

  1. Objectieve en verantwoordelijke instantie

Dit privacybeleid verduidelijkt de aard, de omvang en het doel van de verwerking (waaronder het verzamelen, verwerken en gebruiken en het verkrijgen van toestemming) van persoonsgegevens binnen ons online aanbod en de bijbehorende websites, functies en inhoud (hierna gezamenlijk aangeduid als "online aanbod" of "website"). Het privacybeleid is van toepassing ongeacht de domeinen, systemen, platforms en apparaten (bijv. desktop of mobiel) waarop het online aanbod wordt uitgevoerd.

De aanbieder van het online aanbod en de instantie die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming is ,
Eigenaar:
Gasthof zum "Schwanen
Füssener Straße 2
A 6600 Pflach

(Oostenrijk) (hierna te noemen "provider", "wij" of "ons"). Voor contactgegevens verwijzen wij u naar onze wettelijke kennisgeving

De term "gebruiker" omvat alle klanten en bezoekers van ons online aanbod. De gebruikte termen, zoals "gebruiker", zijn geslachtsneutraal.

  1. Basisinformatie over gegevensverwerking

We verwerken persoonlijke gegevens van gebruikers alleen in overeenstemming met de relevante regelgeving voor gegevensbescherming volgens de principes van gegevensminimalisatie en gegevensvermijding. Dit betekent dat gebruikersgegevens alleen worden verwerkt als er een wettelijke toestemming voor is, in het bijzonder als de gegevens nodig zijn om onze contractuele diensten en online services te leveren of wettelijk verplicht zijn of als er toestemming voor is gegeven.

We nemen organisatorische, contractuele en technische beveiligingsmaatregelen in overeenstemming met de stand van de techniek om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming worden nageleefd en om de door ons verwerkte gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen.

Als binnen het toepassingsgebied van dit privacybeleid inhoud, tools of andere middelen van andere aanbieders (hierna gezamenlijk "externe aanbieders" genoemd) worden gebruikt en hun hoofdkantoor in het buitenland is gevestigd, kan ervan worden uitgegaan dat gegevens worden overgedragen naar de landen waar de externe aanbieders zijn gevestigd. De overdracht van gegevens naar derde landen vindt plaats op basis van wettelijke toestemming, toestemming van de gebruiker of speciale contractuele clausules die de wettelijk vereiste beveiliging van de gegevens garanderen.

  1. Verwerking van persoonlijke gegevens

Naast het gebruik dat uitdrukkelijk wordt vermeld in dit privacybeleid, worden persoonlijke gegevens verwerkt voor de volgende doeleinden op basis van wettelijke autorisaties of toestemming van de gebruiker:
- Het leveren, uitvoeren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen van onze diensten en gebruikersdiensten;
- Zorgen voor effectieve klantenservice en technische ondersteuning.

We geven gebruikersgegevens alleen door aan derden als dit nodig is voor factureringsdoeleinden (bijv. aan een betalingsserviceprovider) of voor andere doeleinden als dit nodig is om aan onze contractuele verplichtingen jegens gebruikers te voldoen (bijv. het verstrekken van adressen aan leveranciers).

Wanneer u contact met ons opneemt (via een contactformulier of e-mail), worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen om de vraag te verwerken en voor het geval er vervolgvragen zijn.
Persoonsgegevens worden verwijderd als ze hun beoogde doel hebben bereikt en er geen verplichtingen zijn om ze anders te bewaren.

  1. Toegangsgegevens verzamelen

We verzamelen gegevens over elke toegang tot de server waarop deze service zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en tijd van toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van succesvolle toegang, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer-URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de aanvragende provider.

Wij gebruiken de loggegevens zonder toewijzing aan de persoon van de gebruiker of andere profilering in overeenstemming met de wettelijke bepalingen alleen voor statistische evaluaties ten behoeve van de werking, veiligheid en optimalisatie van ons online aanbod. Wij behouden ons echter het recht voor om de loggegevens achteraf te controleren als er op basis van concrete aanwijzingen een gerechtvaardigd vermoeden van onrechtmatig gebruik bestaat.

  1. Cookies & bereikmeting

Cookies zijn stukjes informatie die worden overgebracht van onze webserver of webservers van derden naar de webbrowser van de gebruiker en daar worden opgeslagen om later te worden opgehaald. Gebruikers worden geïnformeerd over het gebruik van cookies in de context van gepseudonimiseerde bereiksmeting als onderdeel van dit privacybeleid.

Het is ook mogelijk om dit online aanbod zonder cookies te bekijken. Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van deze online aanbieding.

Het is mogelijk om veel online advertentiecookies van bedrijven te beheren via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

  1. Google Analytics

We gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruiker wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons onlineaanbod door gebruikers te analyseren, om rapporten over de activiteiten binnen dit onlineaanbod samen te stellen en om ons verdere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van dit onlineaanbod en het gebruik van internet. Op basis van de verwerkte gegevens kunnen gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden aangemaakt.

We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van gebruikers door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort.

Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van het onlineaanbod verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over het gebruik van gegevens voor advertentiedoeleinden door Google, instel- en bezwaarmogelijkheden vindt u op de websites van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Gegevensgebruik door Google wanneer u de websites of apps van onze partners gebruikt"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Gegevensgebruik voor advertentiedoeleinden"), http://www.google.de/settings/ads ("Informatie beheren die Google gebruikt om u advertenties te tonen") en http://www.google.com/ads/preferences ("Bepaal welke advertenties Google aan u toont").

 

  1. Google Re/Marketingdiensten en remarketingservices ('Google Marketing Services' afgekort) van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten, ('Google').

Met de marketingservices van Google kunnen we advertenties voor en op onze website gerichter weergeven, zodat gebruikers alleen advertenties te zien krijgen die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als gebruikers bijvoorbeeld advertenties te zien krijgen voor producten waarin ze op andere websites geïnteresseerd waren, wordt dit "remarketing" genoemd. Voor deze doeleinden wordt bij het openen van onze en andere websites waarop Google marketingdiensten actief zijn, een code van Google rechtstreeks door Google uitgevoerd en worden zogenaamde (re)marketingtags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook bekend als "webbakens") in de website geïntegreerd. Met hun hulp wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (vergelijkbare technologieën kunnen ook worden gebruikt in plaats van cookies). De cookies kunnen worden ingesteld door verschillende domeinen, waaronder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. Dit bestand registreert welke websites de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud hij geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen hij heeft geklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van het online aanbod. Ook het IP-adres van de gebruiker wordt geregistreerd, waarbij wij u in het kader van Google Analytics meedelen dat het IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt verkort en alleen in uitzonderingsgevallen in zijn geheel wordt doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar wordt verkort. Het IP-adres wordt niet samengevoegd met de gegevens van de gebruiker binnen andere Google-services. Deze bovengenoemde informatie kan ook worden gecombineerd met dergelijke informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen er advertenties worden getoond die zijn afgestemd op de interesses van de gebruiker.

Gebruikersgegevens worden pseudoniem verwerkt als onderdeel van Google-marketingdiensten. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens met betrekking tot cookies binnen pseudonieme gebruikersprofielen verwerkt. Dit betekent dat, vanuit het perspectief van Google, de advertenties niet worden beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookie-eigenaar, ongeacht wie deze cookie-eigenaar is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk heeft toegestaan de gegevens te verwerken zonder deze pseudonimisering. De door "DoubleClick" verzamelde informatie over gebruikers wordt doorgegeven aan Google en opgeslagen op servers van Google in de VS.

De Google-marketingdiensten die we gebruiken, omvatten het online advertentieprogramma "Google AdWords". In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords-klant een andere "conversiecookie". Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. AdWords-klanten komen te weten hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Wij integreren advertenties van derden op basis van de Google-marketingdienst "DoubleClick". DoubleClick gebruikt cookies om Google en zijn partnerwebsites in staat te stellen advertenties weer te geven op basis van de bezoeken van gebruikers aan deze website of andere websites op internet.

We integreren ook advertenties van derden op basis van de Google-marketingdienst "AdSense". AdSense maakt gebruik van cookies om Google en zijn partnerwebsites in staat te stellen advertenties weer te geven op basis van de bezoeken van gebruikers aan deze website of andere websites op internet.

Een andere marketingdienst van Google die we gebruiken is de "Google Tag Manager", die kan worden gebruikt om andere analyse- en marketingdiensten van Google in onze website te integreren (bijv. "AdWords", "DoubleClick" of "Google Analytics").

Meer informatie over het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden door Google is te vinden op de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op https://www.google.com/policies/privacy.

Als u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen door Google-marketingdiensten, kunt u gebruikmaken van de instellingen en opt-outopties van Google: http://www.google.com/ads/preferences.

 

  1. Integratie van services en content van derden

Het kan voorkomen dat inhoud of diensten van derden, zoals stadsplattegronden of lettertypen van andere websites, worden geïntegreerd in ons online aanbod. De integratie van inhoud van externe aanbieders vereist altijd dat de externe aanbieders het IP-adres van de gebruiker herkennen, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser van de gebruiker zouden kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist om deze inhoud weer te geven. Bovendien kunnen de aanbieders van inhoud van derden hun eigen cookies plaatsen en de gegevens van de gebruiker voor hun eigen doeleinden verwerken. Op basis van de verwerkte gegevens kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt. We zullen deze inhoud zoveel mogelijk op een gegevensbesparende en gegevensvermijdende manier gebruiken en betrouwbare derde partijen selecteren met betrekking tot gegevensbeveiliging.

De volgende presentatie geeft een overzicht van externe aanbieders en hun inhoud, samen met links naar hun verklaringen over gegevensbescherming, die meer informatie bevatten over de verwerking van gegevens en, in sommige gevallen die hier al zijn genoemd, opties voor bezwaar (de zogenaamde opt-out):

- Externe lettertypen van Google, Inc, https://www.google.com/fonts ("Google Fonts"). Google Fonts worden geïntegreerd door een server van Google op te roepen (meestal in de VS). Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

- Boekingsplatform "book-in Hotelsoftware" van de externe aanbieder book-in Hotelsoftware, Bahnhofstraße 429/3, 8970 Schladming, Oostenrijk. Privacybeleid: https://www.book-in.at/datenschutz .

  1. Rechten van gebruikers en verwijdering van gegevens

Gebruikers hebben het recht om, op verzoek en kosteloos, informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die wij over hen hebben opgeslagen.
Daarnaast hebben gebruikers het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, toestemming in te trekken, hun persoonlijke gegevens te blokkeren en te wissen, evenals het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in het geval van de veronderstelling van onrechtmatige gegevensverwerking.

De door ons opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten.

 

  1. Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om het privacybeleid aan te passen aan gewijzigde wettelijke situaties of in geval van wijzigingen in de service en gegevensverwerking. Dit geldt echter alleen voor verklaringen over gegevensverwerking. Als toestemming van de gebruiker vereist is of als onderdelen van het privacybeleid bepalingen bevatten van de contractuele relatie met de gebruikers, zullen de wijzigingen alleen worden doorgevoerd met toestemming van de gebruikers. Gebruikers worden verzocht zich regelmatig te informeren over de inhoud van het privacybeleid.